کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت دوم)

کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت دوم)

این مقاله برگرفته از سایت Esomar.org می باشد و توسط دفتر تحقیقات بازاریابی گاتا ترجمه شده است.

  اصول کلیدی این کد

 این کد بر اساس اصول کلیدی زیر تعریف شده :

۱ . تحقیق بازار توسط پژوهشگران باید منطبق بر اصول و قوانین ملی و بین المللی باشد.

۲٫ پژوهشگران باید بر طبق موازین و اصول اخلاقی رفتار کرده و از انجام هر گونه عملی که با شهرت و عزت تحقیق مغایرباشدبپرهیزند.

۳٫ در هنگام تحقیق در رابطه با کودکان توجه خاصی از جانب پژوهش گران الزامی است.

۴٫ همکاری و مشارکت پاسخ دهندگان بایستی داوطلبانه باشد. اطلاعات مکفی و شفاف در  مورد اهداف کلی تحقیق و طبیعت پروزه در اختیار شرکت کننده گان قرار گیرد.

۵٫ حقوق پاسخ دهندگان به عنوان افراد خصوصی باید محترم شمرده شود.شرکت کنندگان نباید توسط پژوهشگران آسیبی ببینند یا در جریان همکاری با پروژه تاثیری منفی در انها ایجاد شود.

 ۶٫ پژوهشگران بازاریابی هرگزنباید اجازه دهند اطلاعات شخصی افراد که طی مراحل پروژه جمع آوری کرده اند در جایی غیراز پروژه مورد استفاده قرار گیرد.

۷٫ پژوهشگران باید اطمینان دهند که پروژه و فعالیتهای طراحی و اجرا شده ، با دقت، کافی،شفاف و عینی گزارش و مستند سازی شده اند.

 ۸٫ پژوهشگران بازاریابی باید با اصول پذیرفته شده از جانب رقابت عادلانه منطبق باشند.

دامنه ی کد

این کد برای تمامی تحقیقات بازار کاربرد دارد.کد باید در رابطه با کدهای ICC/ESOMAR کدهای راهنما،قوانین و چارچوب های موجود  قابل تفسیر و انطباق باشد.

این کد استانداردهای حداقلی را در مورد رفتار و برخورد های اخلاقی که پژوهشگران و مشتریان باید داشته باشند ، ،تنظیم می کند.همچنین در زمینه ی قوانین کاربردی و هرگونه استاندارد سخت گیرانه یا  مقرراتی که در هر بازارخاص لازم است ، مورد استفاده قرار می گیرد .اطلاعات مربوط به این قوانین مورد نیاز از طریق ESOMAR قابل دسترسی هستند.

(www.iccwbo.org )  یا (www.esomar.org)

 تفسیر

این کد همان اندازه که در کلام به کار برده می شود در عمل نیز کاربرد دارد.پذیرش این کد بین المللی شرط عضویت در ایزومر و دیگر مجموعه هایی است که این کد را به رسمیت شناخته اند.

تعاریف 

تحقیقات بازار: متشکل از تحقیقات و پژوهش های اجتماعی و نظرسنجی ها می باشد، جمع آوری وتفسیر سیستماتیک داده ها درباره ی افراد و سازمان ها ست که با استفاده از روش های آماری یا روش های تحلیلی انجام می شود.

.این مقوله روند جمع آوری و تفسیر اطلاعات درباره ی افراد یا سازمان هاست که با استفاده از متدهای اماری و روش های تحلیلی انجام می پذیرد.  تکنیک های مربوط به علوم اجتماعی در راستای دستیابی به تفکرات وبینش افراد و در نهایت حمایت و پشتیبانی در اتخاذ یک تصمیم است .

 پژوهشگر: فرد یا سازمانی  است که ارائه دهنده ،اجرا کننده یا مشاوره دهنده به سازمان های مشتری  در یک پروژه تحقیقاتی  بازاراست.

مشتری : هر فرد یا سازمانی که درخواست کننده ،سفارش دهنده یا مشارکت کننده در تحقیقات بازار است.

پاسخ دهنده : هر فرد یا سازمانی که اطلاعات مورد نیاز در یک پروژه تحقیقاتی از طریق مصاحبه با آنها جمع آوری می شود، خواه از این پروژه مطلع باشند خواه بی اطلاع.

مصاحبه : هرگونه برقراری ارتباط با پاسخ دهنده در جهت جمع آوری اطلاعات برای تحقیقات بازار ،را مصاحبه گویند.

مطالب مشابه:
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت اول)
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت سوم)
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی ( قسمت چهارم)
کدهای بین المللی در بازار و تحقیقات اجتماعی (قسمت پنجم)

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.