۵۵ درصد ایرانی‌ها به اینترنت دسترسی دارند

۵۵ درصد ایرانی‌ها به اینترنت دسترسی دارند

دسترسی بیش از ۱۳ میلیون خانوار ایرانی به اینترنت

وضعیت آماری حوزه ارتباطات  در کشور طی سال گذشته نشان می‌دهد که تعداد ۱۳ میلیون و ۹۳۸ هزار و ۹۴۳ خانوار ایرانی از مجموع ۲۴ میلیون و ۲۹۹ هزار و ۷۵۸ خانوار شهری و روستایی به یکی از انواع رایانه در محل سکونت خود دسترسی دارند.

همچنین آمار تفکیکی در این زمینه نشان دهنده آن است که هشت میلیون و ۷۳۹ هزار و ۷۱۷ خانوار معادل (۳۶ درصد مجموع خانوارهای کشور) حداقل دارای رایانه معمولی، چهار میلیون و ۱۱۱ هزار و ۹۸۸ خانوار معادل (۱۶٫۹ درصد مجموع خانوارها) حداقل دارای لپ‌تاپ و پنج میلیون و ۱۱۵ هزار و ۵۹۲ خانوار معادل (۲۱٫۱ درصد مجموع خانوارهای کشور) حداقل دارای تبلت بوده‌اند.

آمارگیری انجام شده در سال ۹۴ برای میزان دسترسی به اینترنت در محل سکونت نشان می‌دهد که تعداد ۱۳ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۸۱۵ خانوار معادل (۵۵ درصد کل خانوارها) به اینترنت دسترسی داشته‌اند و هشت میلیون و هشت هزار و ۴۸۸ خانوار هم به اینترنت دسترسی نداشته‌اند.

این آمار همچنین می‌گوید: از مجموع ۱۳٫۴ میلیون خانوار دارای دسترسی به اینترنت در محل سکونت ۱۲٫۹ میلیون خانوار معادل (۹۵٫۸ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت، هفت میلیون خانوار معادل (۵۱٫۹ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت ثابت و ۱۰٫۷ میلیون خانوار معادل (۷۹ درصد) حداقل به اینترنت پرسرعت سیار دسترسی داشته‌اند.

اندازه این سهم برای خانوارهای شهری کشور به ترتیب ۹۸٫۵ درصد، ۵۷٫۴ درصد و ۸۰٫۴ درصد و برای خانوارهای روستایی به ترتیب ۸۲٫۸ درصد، ۲۵٫۳ درصد و ۷۲٫۶ درصد است.

منبع نوشته:خبرگزاری تسنیم

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.