بیشتر تبلت‌ها توسط چند نفر مورد استفاده قرار می گیرند

آمار استفاده از تبلت
آمار استفاده از تبلت

hgf

56% از تبلت ها توسط چند نفر مورد استفاده قرار می گیرند.

در این گزارش تعدادی از دلایلی که شناسایی مخاطبان را دشوار کرده است توضیح داده می شود.

یکی از آنها افزایش به اشتراک گذاری دستگاه است. به عنوان مثال یک دستگاه توسط چند نفردر یک خانواده استفاده می شود و شناسایی دقیق دستگاه ها و مرورگرها را دچار چالش می کند. همانطور که نمودار نشان می دهد این یک روند عمده در تمام انواع دستگاه ها است. خصوصا تبلت ها معمولا با افراد زیادی به اشتراک گذاشته می شود. در سطح جهان تنها 44% از کاربران اعلام کرده اند که کس دیگری به دستگاه های آنها دسترسی ندارند.حتی موبایل ها که به عنوان یک دستگاه شخصی شناخته شده است توسط 1/4 افراد با دیگران به اشتراک گذاشته می شود.

این موضوع هنگام تلاش برای ردیابی رفتار یک فرد مشکلاتی را به وجود می آورد، زیرا نمی توان برای هر دستگاه تنها یک کاربر را به حساب آورد. در برخی موارد یک دستگاه توسط 5+ نفر استفاده می شود. این روند بیشتر در کشورهای در حال رشد دیده می شود.

هدف اصلی این گزارش بررسی علل به حساب نیامدن تعدادی از مخاطبان است.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید