قدرت پیش‌بینی یا بازارپژوهی

قدرت پیش‌بینی یا بازارپژوهی

بازارپژوهی قدرت پیش‌بینی و شناسایی فرصت‌ها را افزایش می‌دهد. این مقاله منتشر شده در تجارت برتر پیرامون شناسایی ظرفیت‌های هر بازار و همین‌طور مخاطرات آن است. مقایسه یک تجارت با یک ساختمان و اهمیت شناسایی عوامل تاثیرگذار بیرونی و درونی در این مطلب به خوبی نشان یک تجارت هم مانند یک ساختان عوامل استحکام‌بخش و پایدار کننده خاص خود را دارد، که بازارپژوهی یا تحقیقات بازار یکی از مهم‌ترین آنهاست.

«دانلود مقاله قدرت پیش‌بینی یا بازار پژوهی»

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.