خطاهای تحقیقات بازاریابی

خطای مشتریان وفادار یکی از اهداف مهم هر کسب‌وکاری به‌دست آوردن مشتری و تبدیل این مشتریان به مشتریان وفادار و حفظ آنها است؛ بنابراین مطالعه و بررسی روی مشتریان وفادار حال حاضر برای درک دغدغه‌ها و نیاز‌های آنها امری بی‌چون و چرا به‌نظر می‌رسد؛ اما سوال این است که مطالعه صرف روی این رده مشتریان ...
بیشتر بخوانید
چگونه برای تحقیقات بازار داده جمع آوری کنیم؟ (بخش دوم)

در بخش اول این مطلب گفتیم که برای هر تحقیق به چه نوع اطلاعات نیاز است و این اطلاعات بر اساس چه روش‌هایی قابل استخراج می‌باشد. با توجه به پیوستگی این دو مبحث پیشنهاد می‌شود که ابتدا بخش اول این مبحث را مطالعه نمایید.  طبقه بندی بر اساس نحوه اجرا  پرسشنامه همراه با مصاحبه :  ...
بیشتر بخوانید
تفکر سیستمی در تحقیقات بازاریابی (بخش اول)

تفکر سیستمی در تحقیقات بازاریابی از چهار واژه‌ عمیق و پرکاربرد («تفکر»، «سیستم»، «تحقیقات» و «بازاریابی») تشکیل شده که بدون شناخت دقیق از هر یک،  امکان برداشت و نتیجه‌گیری از کل مفهوم ذکر شده وجود ندارد. هر جا تحقیق هست یا نیاز آن احساس ‌شود، تصمیم مهم و تاثیرگذاری هم باید گرفته شود. اما الزاما ...
بیشتر بخوانید
چگونه برای تحقیقات بازار داده جمع آوری کنیم؟ (بخش اول)

در برخی تحقیقات اطلاعاتی که باید بعنوان داده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند از پیش آماده هستند. بدین صورت که محقق بدنبال اطلاعات جدید نیست بلکه می تواند نسبت به جمع آوری اطلاعاتی که از قبل تهیه شده اند و در پرونده های (درمانگاهی  بیمارستانی ثبت احوال، دانشجویی ،دانش آموزی و مراجعین ...
بیشتر بخوانید
اهمیت پرسشنامه در تحقیقات بازاریابی

هر تحقیقی بر مبنای مشاهدات، اندازه ها و ثبت ویژگی ها که داده ها نام دارند، شکل می گیرد. به عبارتی دیگر، داده ها خوراک تحقیق می باشند و جمع آوری آنها از ملزومات یک تحقیق می باشد. جمع آوری داده ها نیز بدون استفاده از ابزار مناسب امکان پذیر نمی باشد. از این رو ...
بیشتر بخوانید
ابعاد و حجم بازار چیست و چگونه تعیین می شود؟

در مدیریت بازارابی به اندازه بازار «حجم بازار» هم گفته می‌شود. حجم از نظر ریاضی میزان فضایی است که در تصرف چیزی یا جسم خاصی است اما «اندازه» عبارت است از کمیتی که با شاخص‌ها و معیارهای خاصی قابل سنجش باشد. اندازه بازار و حجم بازار دو مفهوم بسیار نزدیک هستند با قابلیت هم‌پوشانی زیاد. ...
بیشتر بخوانید