انواع داده‌های مورد استفاده در تحقیقات بازاریابی کدامند؟

داده‌های مورد استفاده در تحقیقات بازاریابی به لحاظ منبع عموماً به سه دسته تقسیم می‌شوند: داده‌های اولیه، داده‌های ثانویه و داده‌های تجاری (فروشی). داده‌های اولیه: داده‌های اولیه توسط خود محقق گردآوری می‌شوند. این داده‌ها به وسیله مصاحبه و پرسیدن سوال از پرسش شوندگان به دست می‌آید. همچنین محقق می‌تواند ب...
بیشتر بخوانید
اهمیت استفاده از داده‌های ثانویه در تحقیقات بازاریابی

در مطلب پیشین داده‌های مورد استفاده در تحقیقات بازاریابی را طبقه بندی کرده و ماهیت هر یک -از جمله داده‌های ثانویه- راشرح دادیم. قبل از شروع یک پروژه تحقیقاتی و جمع آوری داده‌های اولیه، حتماً داده‌های ثانویه را نیز بررسی کنید. دلایلی که در ادامه ذکر می‌کنیم، اهمیت بهره گیری از این داده‌ها را روشن خواهد ....
بیشتر بخوانید
چگونه با خطاهای موجود در طرح تحقیق مقابله کنیم؟

برای بسیاری از طرح‌های تحقیق بازاریابی شناسایی خطاهای بالقوه موجود در تحقیق یک چیز است و مقابله کردن با این خطاها چیز دیگر. دو روش اساسی برای مدیریت خطاهای بالقوه وجود دارد: ۱- حداقل کردن خطاها از طریق افزایش دقت طرح تحقیق ۲- اندازه‌گیری یا تخمین خطاها و تاثیر آن‌ها حداقل کردن خطاها: دو راهبرد ...
بیشتر بخوانید
خطاهای رایج در طرح تحقیق بازاریابی

اطلاعاتی که از یک پروژه تحقیقاتی حاصل می‌شوند بایستی تا حد امکان صحیح و دقیق باشند. هر پروژه تحقیقاتی با خطاهایی همراه است، بنابراین  طراح تحقیق باید تا حدامکان سعی در به حداقل رساندن خطاها داشته باشد. دو نوع خطای مهم که عموماً در طرح‌های تحقیق یافت می‌شوند، عبارت اند از: خطاهای مربوط به انتخاب ...
بیشتر بخوانید
چه نوعی از تحقیقات بازاریابی مناسب شماست؟

اولین گام در انجام و اجرای تحقیقات بازاریابی انتخاب نوع تحقیق است. در مباحث قبلی دسته‌بندی‌هایی کلی از انواع تحقیقات بازاریابی را معرفی کردیم؛ اما در این مطلب سعی داریم تا به به صورت جزئی‌تر مفاهیمی را جهت شناخت و انتخاب نوع تحقیق برای محققان بازاریابی ارائه دهیم. محور و تمرکز اصلی تحقیقات بازاریابی شنا...
بیشتر بخوانید
روش علمی و کاربرد آن در تحقیقات بازاریابی

روش علمی، الگوی استاندارد هر نوع تحقیقاتی را تشکیل می‌دهد. روش علمی فرصتی را برای محقق فراهم می‌کند تا از دانش موجود به عنوان پایه محکم و معتبری جهت انجام تحقیقات بهره بگیرد. روش علمی شامل مراحل زیر می‌شود: ۱- مشاهده این مرحله‌ی آگاهی از مشکل یا مسئله است. در این مرحله بایستی عوامل اصلی ...
بیشتر بخوانید