تفاوتهای بازارپژوهی و کاربرپژوهی(بخش دوم)

در نوشتار بخش اول به توضیح تفاوتهای بازارپژوهی و کاربرپژوهی از طریق بیان تعریف هر دو نوع پژوهش پرداختیم.حال وقت آن رسیده که در این بخش با ذکر یک مثال به تفاوتهای آن ها بصورت جزیی تر بپردازیم. نمونه موردی: سالها پیش صنعت چمدان های مسافرتی دچار رکود شدید شد و متخصصان بازار پژوهی از ...
بیشتر بخوانید
تفاوتهای بازارپژوهی و کاربرپژوهی(بخش اول)

با افزایش روز افزون بکارگیری پروژه های تحقیقات بازار و تجربه کاربری توسط سازمانها ، این سردرگمی که تفاوت بازارپژوهی با کاربرپژوهی در چیست، بیشتر از پیش به چشم میخورد. حال در بخش اول این نوشتار، با استفاده از تعریف این دو رویکرد به توضیح تفاوتهای آنها می پردازیم. و در بخش دوم که پس ...
بیشتر بخوانید
آموزش تحقیقات کیفی بازار / تحقیقات مردم نگاری(Ethnography)

مردم نگاری یک روش تحقیق است که توسط انسان شناسان و جامعه شناسان برای جمع آوری اطلاعات درباره اینکه گروه های مردم چگونه بر یکدیگر اثر می گذارند، انجام می گیرد. تحقیقات بازاریابی مردم نگاری، مطالعه رفتار مصرف است و می تواند در خانه یا محل کار یک مصرف کننده کالا اتفاق بیفتد. به طور ...
بیشتر بخوانید
استارتاپ ها چه زمانی و چرا باید تحقیقات بازار انجام دهند؟

همه ساله، هزاران استارتاپ راه اندازی می شود و هر یک از آنها با انگیزه ی اینکه ایده یشان با ارئه راه حلی برای مشکل موجود، جهان را تغییر دهد وارد بازار می شوند. با این حال با نگاه به گذشته همه چیز در واقع مانند فرض اولیه اتفاق نمی افتد. اما آیا قبل از ...
بیشتر بخوانید
۸ ایده برای کاهش هزینه های تحقیقات بازار

تحقیقات بازار برای شرکت هایی که قصد ارتقاء کسب و کار خود را دارند یک حرکت لازم و اجباری است. در حقیقت بسیاری از شرکت ها به صورت ناخودآگاه هنگامی که شروع به جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار خود از میان منابع می کنند، تحقیقات بازار را انجام می دهند. البته مسلم ...
بیشتر بخوانید