آمارهای بزک دوزک شده

آمارهای ضدو نقیض فروانی در خصوص میزان مصرف لوازم آرایشی بهداشتی ارائه شده و می‌شود. یک آمار ایرانیان را بالاترین مصرف کنننده در جهان و آماری دیگر در آسیا یا خاورمیانه می‌داند. رئیس سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان طی مصاحبه‌ای به ایرنا گفت: نه در دنیا و و نه در منطقه بزرگترین ...
بیشتر بخوانید