مدل های تشکیل دهنده سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری بازاریابی

مدل فرآیند مارکف: این مدل احتمال حرکت از یک وضعیت جاری را به هر وضعیت در آینده نشان میدهد. مدل صفی: با فرض ارائه زمان خدمات و همچنین تعداد کانال های خدماتی، این مدل زمان انتظار و طول صف هایی را که از هر سیستمی انتظار میرود نشان میدهد. مدل پیش آزمون کالای جدید: بر ...
بیشتر بخوانید
سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی

تعداد روزافزونی از سازمانها برای کمک به مدیران بازاریابی برای تصمیم گیری بهتر از یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی (Marketing Decision Support System) استفاده میکنند. لیتل سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی را چنین تعریف میکند: یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی (MDSS) مجموعه ای از داده ها، سی...
بیشتر بخوانید
چالش پژوهشگران بازاریابی با خرد بازاریابی سنتی

کوین کلانسی و رابرت شولمان به ترتیب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت کپرنیک هستند، که یک شرکت معروف در زمینه تحقیقات بازاریابی است. آن­ها عقیده دارند بسیاری از شرکت ها طرح های بازاریابی خود را بر اساس ” افسانه های بازاریابی” بنا می نهند. فرهنگ و بستر ” افسانه ” را یک باور ...
بیشتر بخوانید
آشنایی با بازاریابی رسانه‌های اجتماعی

بازاریابی رسانه‌های اجتماعی (Social Media Marketing) یک مفهوم است که مانند سایر مفاهیم جدید یک تعریف ندارد. رسانه‌هایی که مردم محور (کاربر محور) هستند و بیشترین میزان بازدید‌کنندگان و تولید محتوا را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد، این رسانه‌ها برای کسب‌وکارها بسیار جذاب و دل‌ربایند. زیرا...
بیشتر بخوانید
قوانین بازاریابی

اگر در مورد بازاریابی ھمان طور که بیست یا حتی ده سال پیش فکر می شد فکر می کنید، باید گفت که سخت در اشتباه ھستید. دلیل این امر ساده است، قوانینی که امروز کار می کند مخالف چیزی است که در گذشته کار می کرده است. قوانین قدیمی آنچه در پی می آید، قوانین ...
بیشتر بخوانید