تحقیقات بازار

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار چیست؟

تحقیقات بازار مجموعه‌ای از داده‌های تجاری به صورت آمارهای سازمان یافته است که به مدیران کمک می‌کند در کنار تجربه، دانش و و شم اقتصادی تصمیم‌های  بگیرند که بیشترین و بهترین نتایج را به دنبال داشته باشد. تحقیقات بازار نخستین گام در راه شناختن خریداران است و در نتیجه زیربنای مدیریت سازمان‌هایی است که برنامه کار خود را با توجه به نیازها و خواسته‌های مشتریان تنظیم می‌کنند. تحقیقات بازاریابی تنها به فعالیت های کسب و کار برای محصولات سود آور محدود نمی شود. مسئولیت گسترده تحقیقات بازار در تعریفی که انجمن بازاریابی آمریکا ارائه کرده است ، دیده می شود:  جمع آوری، ثبت و تحلیل داده ها در زمینه مشکلات مرتبط با بازاریابی کالاها و خدمات به صورت سیستمی.

تحقیقات بازاریابی

تحلیل:

تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی از جمله تحقیقات بازار است. به طور کلی تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود. چون غالب مسائلی که در تعلیم و تربیت مورد پژوهش قرار می گیرند خیلی گسترده و وسیع هستند، پژوهشگر برای پاسخگویی به مسئله تدوین شده و یا تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه ای که صورت بندی کرده اس از روش های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می کند.

تحقیقات بازاریابی

سازماندهی:

سازمان‌دهی و سامان‌دهی داده‌های جمع‌آوری شده جایگاهی بسیار مهم در تحققات بازاریابی دارد. اطلاعات انبوهِ ساخت‌نیافته مدیران را با گسترده‌ای از پاسخ‌های گاه نامرتبط مواجه می‌کند که از یک سو، طولانی شدن زمان تحقیق را سبب می‌شود و این خود، نقض غرض در رقمی‌سازی محتوا و پایگاه‌های کتابخانه‌ای و میدانی است. از سوی دیگر، بسیاری از اطلاعات مفید تحقیق ممکن است در اثر سازماندهی غلط نادیده گرفته شود. سازماندهی اطلاعات باید به دقت و توسط متخصص مسلط به تحقیقات بازار صورت گیرد.

.

تحقیقات بازاریابی

گردآوری:

جمع‌آوری اطلاعات تحقیقات بازاریابی اصلی‌ترین و پرهزینه‌ترین بخش این پژوهش اشت. چنانچه این کار به شکل منظم وصحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری از داده‌ها با سرعت و دقت خوبی انجام خواهد شد. روش‌های گردآوری اطلاعات پژوهش به دو دسته کتابخانه‌ای و میدانی تقسیم می‌شود. در خصوص گردآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش از روش‌های کتابخان‌ای و جهت جمع آوری اطلاعات برای تایید یا رد فرضیه‌های پژوهش از روش میدانی استفاده می‌شود. برای جمع آوری اطلاعات در کارهای پژوهشی چهار روش عمده را مورد استفاده قرار می دهند.

تحفیفات بازاریابی

* تحقیقات بازار می‌تواند فروش و موفقیت کارزارهای تبلیغاتی را تضمین می‌کند.

* تحقیقات بازار به شما در رصد کردن رقبایتان کمک می‌کند.

* تحقیقات بازار خطرپذیری برنامه‌های بازاریابی و تبلیغات را به حداقل ممکن می‌رساند.