بازارپژوهی

بازارپژوهی و بازارکاوی

تصمیم گیری بدون داده های قابل اتکاء در بازار مانند رانندگی با چشم بسته است. دربازارهای امروز تنوع محصولات، سرعت بسیار زیاد تکنولوژی و سرعت به روز شدن اطلاعات؛ باعث شده تا حضور موثر در این بازارها بسیار سخت و پیچیده باشد. ونیز تغییر سریع سلایق مشتریان، طراحی محصول و خدمات مناسب برای آنها راپیچیده نموده است. کسب وکارهای امروز نیاز دارند تا بر اساس اطلاعات بازار و با دقت تصمیم گیری نمایند. از این رو بازآران می کوشد تا با جمع آوری داده‌ها، آنالیز آنها ، برنامه ریزی صحیح و ساخت تصمیم های مناسب برای کسب و کار ها در حوزه بازاریابی به آنها کمک کند.

سرفصل های کاری در بازارپژوهی

 • تحقیق در مورد حجم ، سهم و بخشبندی بازار
 • اعتبارسنجی در مورد ایده تولید کالا و یا ارایه خدمت
 • پژوهش درحوزه قیمت کالاها و نحوه قیمت گذاری
 • تحقیق در مورد توزیع ، کیفیت ، دسترسی، بسته بندی و …  محصول
 • تحقیقات سفارشی شده برای بنگاه های B2B
 • تحقیقات برند( تحلیل هویت برند، ارزیابی تصویر ذهنی نسبت به برند، بررسی رقابت پذیری ، سنجش برنداگاهی و جایگاه برند و…)
 • پایش رضایت مشتریان
 • ارزیابی اثربخشی تبلیغات

روش‌های اجرایی

تحقیقات کمی (Quantitative Research)

 • مصاحبه فردی رودررو
 • مصاحبه تلفنی ساده- مصاحبه تلفنی پیشرفته
 • مصاحبه­ های آنلاین
 • مصاحبه ­های گروهی
 • مصاحبه در محل مرکزی تست
 • پرسشگری پستی

تحقیقات کیفی (Qualitative Research)

 • گروه های کانونی
 • گروه های کوچک
 • مصاحبه های عمیق
 • مشاهدات ساختار یافته
 • جلسات طوفان ذهنی
 • خرید مخفیانه
 • خرید همراهی شده