چه مدت زمانی را در شبکه‌های اجتماعی سپری می کنیم؟

۲۸% از زمان سپری شده بر روی رسانه های آنلاین به شبکه های اجتماعی اختصاص دارد. نمودار بالا زمانی که ما برای انجام فعالیت های مختلف رسانه های آنلاین سپری می کنیم را نمایش می دهد. در سطح جهانی روزانه بیشترین اشتراک گذاری توسط شبکه های اجتماعی صورت می گیرد. گزارش شده است که سن ...
بیشتر بخوانید
کاربرد اینترنت در تحقیقات بازاریابی

اینترنت و کاربرد آن در تحقیقات: سه مزیت تحقیقات بازاریابی به دلایل متعددی انجام میگیرد؛ برای مثال، زمانی که یک سازمان به ارزیابی کیفیت استراتژی کنونی خود نیاز دارد تا بتواند مشکلات محصول خود را شناسایی کند و یا در راستای تعیین سود بالقوه، محصولی جدید از تحقیقات بازاریابی استفاده میشود . اینترنت ابزاری ا...
بیشتر بخوانید
تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای

در تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای علاوه بر اینکه اطلاعات جمع آوری شده به صورت توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند، با یکدیگر مقایسه می شوند. سوالی که در این تجزیه و تحلیل مطرح است این است که آیا شاخص آماری محاسبه شده بزرگتر یا کوچکتر از شاخص آماری دیگر است؟ به این معنی ...
بیشتر بخوانید
تجزیه و تحلیل علیت

در تجزیه و تحلیل علیت، ابزار یاشاخص های آماری به کار برده شده، همانند روشهایی است که در تجزیه و تحلیل مقایسه ای مورد استفاده قرار می گیرد. تفاوت عمده بین این دو روش در این است که در تجزیه و تحلیل علیت، روابط علت ومعلولی بین متغیرهای مستقل و وابسته مورد بحث و بررسی ...
بیشتر بخوانید
تجزیه و تحلیل توصیفی

در این تجزیه و تحلیل پژوهشگرداده های جمع آوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، خلاصه و طبقه بندی می کند. پژوهشگر ابتدا داده های جمع آوری شده را با تهیه و تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می کند و سپس به کمک نمودار آنها را نمایش می دهد و سرانجام با ...
بیشتر بخوانید
تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده در تحقیقات بازاریابی

تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیقی است. به طور کلی تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی از انتخاب مسئله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود. چون غالب مسائلی که در تعلیم و تربیت مورد ...
بیشتر بخوانید