مدل‌های کمی در تحقیقات بازاریابی

نخستین و مشخص ترین پرسشی که باید به آن بپردازیم این است که آیا مدل های کمی در گام اول مورد نیاز هستند یا خیر؟ تحلیل داده های بازاریابی با استفاده از مدل های کمی، الزاما روشی صریح و مشخص نمی باشد. در حقیقت در خصوص برخی از مدل ها نیلز به ایجاد مهارت های ...
بیشتر بخوانید
سنجش نسبی

مقیاس های نسبی در واقع گونه ای از مقیاس های فاصله ای هستند، با این تفاوت که دارای نقطه صفر مطلق هستند. در کل شمارش ساده ی هر مجموعه از اشیاء، تولید مقیاس نسبی از وجود خصوصیت می کند. در این مورد خاص، عدد صفر دارای یک معنای تجربی مطلق است. یعنی ویژگی سنجیده شده ...
بیشتر بخوانید
سنجش فاصله‌ای

مقیاس فاصله‌اى علاوه بر دارا بودن صفات مقیاس‌هاى اسمى و ترتیبی، داراى این ویژگى است که مى‌تواند فواصل بین نمرات را نیز مشخص کند بطوری که فواصل عددی برابر ، نشان دهنده فواصل مساوی در ویژگی هایی هستند که سنجش رویشان در حال انجان شدن است.با این همه مکان نقطه صفر ثابت وجود ندارد. نقطه ...
بیشتر بخوانید
سنجش رتبه‌ای

مقیاس های رتبه ای معرف اعداد، حروف و یا سایر نمادهای به کار رفته در رده بندی اقلام هستند. در مقیاس رتبه ای نه تنها تفاوت کیفی متغیرها مشخص می شود (مانند مقیاس اسمی) بلکه برتری و یا کمتری مقدار و درجه صفت مورد بررسی نیز نشان داده می شود. به عنوان مثال جدول زیرنشان ...
بیشتر بخوانید
سنجش اسمی

مقیاس های اسمی متشکل از اعدادی هستند که برای رده بندی اشیاء استفاده می شوند.اعدادی که در این روش مورد استفاده واقع می شوند تفاوتی چشمگیر با اعدادی دارند که به طرق متعارف تر بکار بسته شده اند. یک عدد مقیاس شده از نظر اسمی، صرفا نقش یک برچسب را برای یک طبقه یا رده ...
بیشتر بخوانید
مقیاس‌های سنجش در تحقیقات بازاریابی

سنجش شامل تخصیص اعداد به خصوصیات اشیا یا رویدادها می باشد، به نحوی که برخی از ابعاد واقعیت را منعکس می نماید. آنچه سنجیده می شود در واقع خود شئ ، شخص، حالت یا رویداد نیست بلکه خصوصیتی از آنهاست. در این صورت هدف تخصیص اعداد است، طوری که خواص اعداد درست عین خواص اشیاء ...
بیشتر بخوانید