محصولات

روش تحقیق در شبکه های اجتماعی (1)
4000 تومان
ترجمه شده توسط تیم بازاران
کتاب الکترونیک pdf
روش تحقیق در شبکه های اجتماعی (2)
6000 تومان
تحریر و تدوین توسط تیم بازاران
کتاب الکترونیک pdf
۷ گام برای موفقیت بازاریابی کسب و کار های کوچک
5000 تومان
ترجمه شده توسط تیم بازاران
اسلاید و کتاب الکترونیک
تحقیقات بازاریابی، اهداف و روشها
رایگان
ترجمه شده توسط تیم بازاران
اسلاید و کتاب الکترونیک
فرم پرسشنامه تحقیقات بازار
11000تومان
طراحی شده توسط مسیح کریمیان
فرمت: MicrosoftWord
 
محدودیت ها در تحقیقات بازاریابی
2900 تومان
ترجمه شده توسط تیم بازاران
کتاب الکترونیک pdf
 
انواع نمونه گیری در تحقیقات بازاریابی
رایگان
تدوین شده توسط تیم بازاران
اسلاید و کتاب الکترونیک
 
10 اشتباه بزرگ در تحقیقات بازاریابی
رایگان
تدوین و ترجمه شده توسط تیم بازاران
اسلاید و کتاب الکترونیک
 
روش طراحی پرسشنامه
رایگان
کتاب الکترونیک pdf
 
تدوین پروفایل بازارهای هدف
9500 تومان
فرمت: MicrosoftWord
 
راهنمای طراحی پرسشنامه
رایگان
کتاب الکترونیک pdf