• معرفی سایت: marketingresearch.org

    در 13 ژوئن سال 1957، انجمن تحقیقات بازاریابی (MRA) در ایالت نیویورک شناخته شد. نام سازمان به طور رسمی در ...

    در 13 ژوئن سال 1957، انجمن تحقیقات بازاریابی (MRA) در ایالت نیویورک شناخته شد. نام سازمان به طور رسمی در سال 1970 تغییر یافت و دو سال بعد از اولین کنفرانس که در فارست هیلز برگزار شد در سال 1978 برای ا ...

    بیشتر بخوانید