کاربر پژوهی

کاربرپژوهی

وقتی یک صنعت خود را وقف ارائه محصولات، خدمات و یک اپلکیشن ها، پژوهش ضروری می باشد. ما می توانیم بپرسیم.یادداشت برداریم.آنگاه همه آنچه که می توانیم راجع به گروه هدف را بدانیم را می یابیم و این فرآیند باید در حین تست و اجرا تکرار شود تا به یکی از نقاط بهینه برسیم.

کاربرپژوهی بر درک رفتار کاربر،نیازها و انگیزه های از طریق تکنیک های مشاهده، تحلیل فعالیت ها و سایر روشهای دریافت بازخورد متمرکز است.این فرآیند تاثیر عمیقی بر طراحی و برنامه ریزی خدمات برای مخاطبان خواهد داشت. نوع کاربرپژوهی انتخاب شده تابعی از محیط؛ جدول زمانی، وبسایت و یا اپلیکیشنی ست که در حال توسعه آن هستیم. کاربرپژوهی یا آنچه هر از گاهی طراحی پژوهی نامیده می شود، اثرات متعددی در فرایند طراحی دارد  و ما را در درک، پذیری یا رد یک فرضیات، یافتن مشترکات اکثریت کاربران هدف و پیدا کردن نیازها،اهداف و مدل های ذهنی آنها یاری می نماید.در مجموع چنین پژوهشهایی به ما آگاهی بهتری نسبت به کارمان می دهد و تصمیماتمان را ارزشمند و مورد تایید می نماید.

پژوهشهای کاربری شامل انواع روش های تحقیقی مورد استفاده برای اضافه کردن بستر و بینش به فرایند طراحی است.برخلاف سایر زیر مجموعه های تجربه کاربری، پژوهش ها از زمینه های دیگر چیزی به ارث نبرده اند. به زبان دیگر برخلاف زمینه های دیگر در زمینه های مختلف تجربه کاربری که متخصصان دانش آن را از علوم دانشگاهی رشته های دیگر به ارث برده اند، هنوز روشهای نابی در پژوهشها وجود دارند که در دنیای تجربه کاربری نسبتا منحصر بفرد محسوب می شوند.

هدف اصلی طراحی پژوهش اینست که فرآیند طراحی از دورنمای کاربر نهایی بررسی شود.این پژوهش ما را از طراحی برای یک کاربر خاص دور می کند: طراحی برای خودمان! با در نظر گرفتن این حدود از یافته ها در کاربرپژوهی، می توان این پژوشها را به دو بخش جمع آوری داده و هماهنگ سازی این داده ها در راستای بهبود کاربردپذیری، تقسیم نمود. همچنین می توانیم پژوهشهای مبتنی بر کاربر را بر دو دسته کلی پژوهشهای کمی و کیفی تقسیم نمود.

پژوهشهای کمی همانطور که از اسمش پیداست به سوالات عددی پاسخ می دهد. مانند”چه تعداد کاربر بر روی این قسمت خاص کلیک نموده اند؟” یا “چه درصدی از کاربران می توانند قسمت درخواست عملیات را پیدا کنند؟” این یافته ها زمانی ارزش پیدا می کنند که شما به راحتی قادر خواهید بود که از علایق کاربران بصورت آماری بدانید و دریابید که دقیقا در سایت یا اپلیکیشن شما چه اتفاقی در حال روی دادن است.

پژوهشهای کیفی،پژوهشهای نرم نیز نامیده می شوند.این پژوهشها به شما کمک می کنند که درک درستی از اینکه چرا مردم رفتاری را که میخواهند بروز می دهند.سوالات متداول به این شکل است که ” چرا مردم دکمه انجام عملیات” را  نمی بینند و ” چه چیزهایی دیگری در سایت دیده می شود”. در اینگونه پژوهشهای تکنیکهای مختلف مصاحبه،مشاهده،تست  و ارزیابی استفاده می شوند تا متخصصان را به جمع بندی مناسبی از بستر و هویت مورد طراحی برساند.