وب پژوهی

وب پژوهی

با دید باز در مسیر توسعه گام برداریم

همه کسب و کارها، پژوهشگران و افرادی که در پی کشف جواب برای سوالات خود می گردند از الگویی برای پیدا کردن جوابهای مورد قبول خود استفاده می کند که گاه این الگوها منطقی، علمی و با تصادفی هستند. یکی از راههایی که بشر جدیداً برای کشف جواب سوالات خود بکار می برد جستجو در اقیانوس صفحات وب است. یک میلیارد وب سایت  در اینترنت وجود دارند. این جمله شما را به فکر فرو نمی برد که از زمان پیدایش اینترنت در 25 سال گذشته این سرعت یرای یک بازار جدید بسیار زیاد است!

این امر را می شود به فال نیک گرفت که شما دسترسی به مرجعی دارید که می توانید در آن به اطلاعات کاملی درباره موضوع مدنظر خود برسید که شاید جمع آوری این حجم مطلب یکجا در کنار هم می توانست کار غیر قابل انجامی باشد. اما سوال اصلی این است: “آیا همه  این اطلاعات مرتبط با موضوع شما هستند و آیا اطلاعات مرتبط الزاما اطلاعات موثقی است؟”

جواب این پرسش باعث شده است استخراج داده مفید و مناسب از وب، برای کاربران یک چالش واقعی شود، بنابراین نیاز به تکنیک ها و روشهایی کارا برای دستیابی به داده مورد نیاز دارد. در چنین موقعیتهایی از علم داده کاوی برای تحقیق و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای استخراج و جمع بندی داده ها و نتیجه گیری از آنها و تولید دانش، مورد استفاده قرار می گیرد. تکنینکی که این علم را در فضای اینترنت انجام می دهد را وب کاوی می گویند.

” وب کاوی علم  استفاده از تکنیک های داده کاوی به صورت خودکار و مکانیزه است که برای کشف و استخراج اطلاعات از اسناد و خدمات موجود در وب می باشد”

سه دسته کلی از اطلاعات است که می تواند توسط وب کاوی کشف گردد:

  1. فعالیت وب، از سیاهه های مربوط به سرور و ردیابی فعالیت مرورگرها
  2. نمودار وب، از لینک بین صفحات، مردم و سایر بانکهای اطلاعات
  3. محتوای وب سایت، برای داده های موجود در صفحات وب

هر یک از دسته های فوق برای تحقیق در خصوص اطلاعاتی خاص مورد استفاده قرار می گیرد. به عنوان مثال استفاده از دادهای های فعالیتهای کاربران در وب می توان به روندها و عادات آنها دست یافت و در ارائه خدمات یک شرکت به کاربران خود آنرا لحاظ کرد. برای جمع آوری اطلاعات بازار و تحقیقات بازاریابی در خصوص حجم بازار و یا فعالیت رقبا می توان از اطلاعات محتوای وب سایت بهره برد.

با توجه به خدمات مجموعه بازآران بیشترین تمرکز در جمع آوری اطلاعات در هر سه دسته است.

مراحل وب کاوي

وب کاوي شامل چهار مرحله اصلي مي باشد:

  1. پيدا کردن منبع: اين مرحله شامل بازيابي اسناد وب مورد نظر مي باشد.
  2. انتخاب اطلاعات و پيش پردازش: در اين مرحله به صورت خودکار اطلاعات خاصي از اسناد بازيابي شده، انتخاب و پيش پردازش مي شوند.
  3. تعميم: در اين مرحله به صورت خودکار الگوهاي عام در يک يا چندين سايت وب کشف مي شود.
  4. تحليل: در اين مرحله الگوهاي به دست آمده در مرحله قبل اعتبار سنجي  و تفسير مي شوند.

با ارائه این خدمت توسط مجموعه بازآران سعی شده است در فاز تحقیقات بازار از روشهای وب کاوی استفاده شود و مشتریان با استفاده از این روش به مدل روشنی برای تصمیم گیری دست یابند